Henkilöstö

Hannu T. Heikkilä

Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri

Sakari Oja

Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri

Hanne Leino

Erikoissairaanhoitaja

Niina Siikaniemi

Erikoissairaanhoitaja

Päivi Uusi-Pohjola

Laboratoriohoitaja