Lihassähkö- ja hermoratatutkimus (ENMG)

ENMG-tutkimus (elektroneuromyografia) sisältää sekä lihasten sähköisten ilmiöiden (EMG), että hermopotentiaalien rekisteröinnin (ENG). Menetelmällä pyritään selvittämään häiriön paikka (primääristi lihassolussa, hermolihasliitoksessa, perifeerisissä hermoissa paikallisesti taikka diffuusisti, pleksusalueella, juurialueella tai hermosolussa). Tulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä myös sairauden syntyajankohdasta ja ennusteesta sekä seurata sen etenemistä tai paranemista.