Kysymyksiä ja vastauksia

Voiko lääkkeet ottaa normaalisti tutkimuspäivänä?

 • Lääkärin määräämät lääkkeet otetaan tavalliseen tapaan.

Voiko kipulääkettä käyttää ennen tutkimusta?

 • Kipulääkkeitä voi käyttää tavalliseen tapaan ennen tutkimusta. Niillä ei ole vaikutusta tutkimustulokseen. Tulehduskipulääkkeillä saattaa olla mustelmataipumusta lisäävä vaikutus, joten niiden välttäminen voi olla eduksi tutkimuspäivänä ennen tutkimusta.

Voiko tutkimukseen tulla, jos on raskaana?

 • Kyllä, tutkimus on täysin turvallinen sikiön ja äidin kannalta.

Voiko tutkimukseen tulla, jos käytössä on sydämentahdistin?

 • Tahdistimen toimintaan tutkimuksella ei ole vaikutusta. Tahdistimesta on hyvä kuitenkin mainita tutkimukseen tullessa, koska tahdistinpulssit voivat näkyä mittauksissa.

Voiko tutkimukseen tulla, jos on keinonivel?

 • Keinonivelestä ei ole tutkimuksessa mitään haittaa.

Voiko tutkimukseen tulla, jos on kuulolaite tai -implantti?

 • Kyllä voi. Siitä ei ole mitään haittaa. Huonokuuloisuudesta on hyvä mainita, niin henkilökunta tietää puhua tavallista selvemmällä äänellä.

Voiko tutkimukseen tulla, jos on saanut edeltävästi kortisoni-injektion?

 • Kyllä, siitä ei ole mitään haittaa. Siitä on hyvä kuitenkin mainita tutkivalle lääkärille, koska sillä voi olla merkitystä oireiden arvioinnissa.

Voiko tutkimukseen tulla, jos on saanut botulinum-injektion?

 • Kyllä voi, mutta injektiosta on kerrottava tutkivalle lääkärille, koska se vaikuttaa merkittävästi tutkimustulosten tulkintaan erityisesti ensimmäisen puolen vuoden ajan injektiosta.

Voiko tutkimukseen tulla, jos käytössä on verenohennuslääkitys?

 • Tutkimus voidaan suorittaa lääkityksestä huolimatta. Lääkityksestä kysytään rutiinisti ennen tutkimusta, koska siihen voi liittyä lisääntynyt mustelmataipumus neulanpiston yhteydessä.

Voiko tutkimukseen tulla, jos sairastaa verenvuototautia?

 • Tutkimus voidaan suorittaa myös verenvuototautia sairastavalle, mutta tästä on mainittava tutkimuksen yhteydessä. Vaikeusasteesta riippuen tutkimuksen kulku suunnitellaan siten, että vuotoriski jäisi mahdollisimman pieneksi.

Saako mennä saunaan tutkimuksen jälkeen?

 • Kyllä saa. Suihkuun, saunaan ja uimaan saa mennä vapaasti. Neulanpistosta tulee ihoon niin pieni reikä, että se menee saman tien kiinni.

Voisinko saada puudutuksen ennen tutkimusta?

 • Se ei ole järkevää, koska puuduteinjektio olisi huomattavasti kivuliaampi kuin tutkimuksessa tulevat, hyvin pienellä neulalla tehtävät hetkelliset pistot. Puudutuksesta jäisi lisäksi huomattavasti suurempi jälki ihoon muutaman päivän ajaksi.