Tutkimusohje terveydenhuollon ammattilaiselle

Tutkimuksen tarkoitus

ENMG-tutkimus
ENMG-tutkimuksessa tutkitaan hermojen ja lihasten sähköistä toimintaa. Neulanpistosta voi aiheutua hetkellistä kipua, mutta tutkimus on vaaraton.

ENMG-tutkimus sisältää sekä lihasten sähköisten ilmiöiden (EMG), että hermopotentiaalien rekisteröinnin (ENG). Tämä on nimenomaan perifeerisen hermoston toimintaa selvittävä tutkimus. Menetelmällä pyritään selvittämään häiriön paikka (primääristi lihassolussa, hermolihasliitoksessa, perifeerisissä hermoissa paikallisesti taikka diffuusisti, pleksusalueella, juurialueella tai hermosolussa). Tulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä myös sairauden syntyajankohdasta ja ennusteesta sekä seurata sen etenemistä tai paranemista.

Yleisiä indikaatioita:

 • Radikulopatioiden osoittaminen, affision lokalisoiminen ja kvantitointi (discusprolapsi, spinaalistenoosi, Guillan-Barrén polyradikuliitti)
 • Hermopinteiden tutkiminen (Sdr. canalis carpi, sulcus ulnaris -pinne, n. peroneus -pinne, thoracic outlet-syndrooma, meralgia paresthetica jne.)
 • Tasodiagnostiset ongelmat (juuri/pleksus/perifeerinen)
 • Polyneuropatiat (toksiset ja metaboliset polyneuropatiat, haurashermosyndrooma)
 • Muut neurogeeniset häiriöt (esim. pleksusneuriitti)
 • Lihassairaudet, myopatiat:
  • myosiitit (dermatomyosiitti, polymyosiitti)
  • lihasdystrofiat (Duchenne, Becke
  • myotoniat
  • myasthenia gravis (transmissiotutkimus, single-fiber- EMG)
  • myasteeniset syndroomat (Eaton-Lambert
  • kertymäsairaudet (esim. glycogenoosit)
 • Traumat:
  • yleensä tutkimus vasta 3 vk:n kuluttua vammasta
  • neurogeenistä vauriota mukana?
  • affision laajuus ja aste? Operaatioon?
  • vakuutusoikeudelliset ongelmat
  • Saturday night -paralysis ja Erbin pareesi (ennuste)
  • re-innervaation seuraaminen
 • Erilaiset hoitoresistentit kiputilat:
  • selvitetään mahdollista neurogeenistä etiologiaa
  • raajojen kiputilat, selkäkipuiset, niska-hartiaseudun kivut, työkyvyn arvioinnissa.

Menetelmä

EMG:ssä käytetään ohutta, lihakseen työnnettävää neulaa. Lihasten biosähköisiä ilmiöitä rekisteröidään erikseen levossa ja eriasteisen lihassupistuksen aikana. Hermojen johtonopeusmittauksissa käytetään sähköärsykkeitä. Useimpien potilaiden mielestä tutkimus on harmiton. Kivuliaana koetaan yleensä neulan pistos, harvemmin sähköärsyke. Tutkimus on vaaraton. Se ei rasita potilasta fyysisesti mahdollista jännittyneisyyttä lukuunottamatta. Tutkimuksen laajuus ja suoritustapa riippuvat esitiedoista ja tutkimuslöydöksestä, mutta on yleensä alle 4 hermoa ja 6 lihasta. Tutkimukseen varattu aika on 30 – 60 minuuttia.

Potilaan esivalmistelu

Potilaan on hyvä tulla tutkimukseen peseytyneenä ja lämpimästi puettuna helposti riisuttaviin vaatteisiin. Alushousujen tulisi olla lyhyet. Ihoa ei saa rasvata. Tutkimukselle on eduksi, jos potilasta on asiallisesti informoitu tutkimuksen suorituksesta. Muuten tutkimus ei vaadi erityisiä valmisteluja. Tutkimuksen alussa potilas täyttää oirekyselykaavion.

Lähete

Koska tutkimustapa harkitaan etupäässä esitietojen perusteella, lähetteessä on tarpeellista esittää tarkasti ajalliset, lokaaliset ja mahdolliset muut esitiedot. Lähettävän lääkärin oma kokonaisvaltainen arvio ja tarkka kysymyksenasettelu on tärkeä. Lähetteen ohella on potilaan mukana toimitettava sairauskertomus.

Lausunto

ENMG-kirjaus
Tutkimustulokset kirjataan NeuroFile-tietokantaan

Lausunnossa esitetään normatiivisuusarvio, mittaustulokset, yhteenveto löydöksistä ja niiden patofysiologinen merkitys. Useat löydökset ovat tyypiltään kvalitatiivisia. Kvantitatiivisia mittauksia analysoitaessa otetaan huomioon myös lämpötila, pituus, sukupuoli ja ikä.